Individuálni klienti

Zabezpečenie ochrany majetku prostredníctvom vyslania výjazdovej jednotky na narušený objekt po prijatí informácie o poplachu.